Hlavní stránka
 
Mařenka
 

Mařenka - charakteristika oblasti na spřátelených stránkách

Mařenka - průvodce - odkazy s komentářem na těchto stránkách

 

Onehdy jsem skoro nemohl trefit na Mařenku, ačkoliv jsem tam už několikrát byl a také ten den po okolí bloudily dvě party, které se tam snažily dostat. Proto jsem se vyrobil tento ...

Popis cesty k Mařence

Z obce Krňany do obce Teletín je asi jeden km (mapa 1 - cesta z Prahy do Teletína, mapa 2 - Krňany a Teletín, mapa 3 - totéž zvětšené, Foto panorama). Těsně před Teletínem (200 m před cedulí obce) silnice přechází hřebíne (hřebínek H, vede z tohoto místa směrem k Vltavě na vrch Máj 448 m).  Neboli je to nejvýše položené místo silnice mezi Krňany a Teletínem (bod B1, Foto 2). Na hřebínku, zprava od silnice, stojí velká hospodářská budova, pracovně ji budu nazývat kravín (asi to je, na mapě 3 je napsáno "kůl."). Kravín je vidět už od Krňan (Foto panorama), zblízka ale pak ne, kvůli stromům.V bodě B1 odbočíme doprava, ke kravínu, na polní cestu I. třídy (cesta B1B2). Auto možno nechat v ústí polní cesty, ale není tam moc místa, proto je lepší pokračovat asi 50 m a auto nechat na odbočce ke kravínu (to je doleva, Foto 3). Pěšky pokračujeme po cestě B1B2 asi 500-700 m. Cesta B1B2 vede v úbočí hřebínku H na straně přivrácené ke Krňanům, zprava sleduje louku s oplocením pro krávy . Pak je třeba (v bodě B2, Foto 5, Foto panorama)  odbočit 90 st doleva na polní cestu druhé třídy (již jen tráva, cesta B2B3). Místo se ničím moc nevyznačuje, je to v polovině vzdálenosti Teletín - Krňany a louka s oplocením pro krávy tam končí. Takže cesta B2B3 jde opět podél kravího plotu, tentokrát do kopce (hřebínek spojující vrchy Máj a Kolatov 424 m, Foto 6). Naše cesta kolmo překročí hřebínek a bez odbočování pokračuje do naznačeného údolíčka, které pak vyústí do rokle u Mařenky. Žádá si to ovšem několik poznámek. V nejvyšším bodě cesty B2B3 (bod B3, schéma křižovatky v bodě B3), polní cesta zatáčí doleva na hřebínek (Foto 6) a my proto musíme v bodě B3 odbočit doprava, což znamená zachovat si svůj směr (Foto 7). Je to polní cesta asi tak třetí třídy (cesta B3B4). Jde stále z kopce, zpočátku po pravé straně louky (Foto 8), pak již jen lesem. Jak bylo řečeno, půjdeme-li nejhlubším místem údolíčka (zpočátku málo výrazného) dostaneme se správně k Mařence. Za bodem B3, se připojuje zprava žlutá značka, která bohužel přímo k Mařence nevede. Když se odklání od středu údolíčka příliš doprava, musíme jí opustit. Místo (B4, Foto 9) je bohužel zcela nenápadné a jediným vodítkem je střed údolíčka. Posléze je údolíčko strmější a v jeho středu je vymletá rokle (Foto 10). Je lepší jít od ní zprava, abychom ji nemuseli přecházet. Rokle přechází ve skalnatý žlab (abych použil horskou terminologii), který ohraničuje stěnu Mařenky zleva (tentokrát - a poprvé - již z pohledu horolezce, což je obráceně než dosud) a žlabem, nebo jeho pravým ohraničením se schází. Nelze však jednoduše pokračovat roklí do žlabu, protože je tam plot soukromých pozemků osady Proudy, a myslím, že by to ani nešlo pro kolmější úsek žlabu. Proto dojdeme k  plotu a pak ho sledujeme doprava, mineme vrátka v plotě (stále Foto 10) a pokračujeme dál, až tam kde vysoký plot končí (Foto 11) a je tam jen 50 cm vysoký plůtek, který překročíme na pěšinku a směřujeme mezi dvě chaty (Foto 12, levá má popisné číslo 0147). Levou obejdeme po její verandičce doleva a tam již je sestup pod stěnu zřejmý. Je to tedy soukromý pozemek, přechod slušných horolezců je však tolerován.

Poznámky. Tato cesta je jiná, než je popisována v průvodci Nepískovcové skalní oblasti a její internetové mutaci. Takto je to od normální silnice nejkratší. Po cestě C1 se (nevím jak) dá dojet až  k plotu osady Proudy. Dá se tam také dojet cestou popisovanou v průvodci Nepískovcové skalní oblasti. Auto ale dostane zabrat. Do obce Krňany bylo, alespoň pro někoho, z Prahy lepší jet podél Vltavy a řeku přejet ve Štěchovicích. Tato cesta je teď však zavřená. Netuším proč a na jak dlouho.

 

 

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

Panorama

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

 
 
 
Bod B3
 
Hlavní stránka
 

Poslední úprava 02.11.2002 .