Main page Pamir

Kytky v základním táboře

(Flowers in the base camp)

Ke konci pobytu na horách jsem se jednoho dne procházel v základním táboře a okolí a hledal a fotil kytky. Myslel jsem že budou tak dvě nebo tři, ale nakonec jsem jich měl skoro deset. Některé mi připadaly povědomé, jen hodně zmenšené. Na to mám teorii, že to je drsnými životními podmínkami. (In the end of our stay in the mountains I was walking through the base camp and looked for flowers. I thought there would be only two or free of them but finaly I had pictures of almost ten flowers. Some of them looked familiar to me, only much smaller. I think that it is because of severe life conditions).

Pokud ke kytkám kdokoliv něco máte, tak to prosím napište. Není třeba se identifikovat (jméno, email,..). (If you have some information to flowers, write it please. It is not neccessary to identify yourself with name, email etc.).

12.8.2008 13:08 ©VV
Flowers in BC
12.8.2008 12:29 ©VV
Flowers in BC
12.8.2008 12:32 ©VV
Flowers in BC
12.8.2008 12:37 ©VV
Flowers in BC
12.8.2008 12:36 ©VV
Flowers in BC
12.8.2008 12:47 ©VV
Flowers in BC
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg thn00006.jpg
12.8.2008 12:47 ©VV
Flowers in BC
12.8.2008 12:47 ©VV
Flowers in BC
12.8.2008 12:48 ©VV
Flowers in BC
12.8.2008 13:45 ©VV
Flowers in BC
12.8.2008 12:49 ©VV
Flowers in BC
12.8.2008 13:46 ©VV
Flowers in BC
thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg

Jindra: Díval jsem se na těch 12 fotek kytek z Pamiru, ale také z toho nejsem moc chytrej. Dnes mi to zabralo skoro celý večer - jsa obklopen literaturou od Alp přes Turecko po Kavkaz, ale moc se nechytám. Aspoň jsem to pozařazoval do čeledí, ale určit se mi podařilo jen tu první kytku. Kytky pocházejí z příliš vysokých poloh (4300 m) a veškerá literatura co mám sahá tak do 2500m. Takže to mohou být rostliny, které níže nerostou, proto v jiné literatuře nejsou. A v Pamiru jsem nebyl a bohdá ani nebudu a literaturu žádnou nemám, ba ani o žádné nevím.

(I spent almost whole evening – surrounded by literature from Alps over Turkey to Caucasus - trying to classify the flowers but I was not too successful. To the level of species I was able to classify only the first flower, otherwise I tried to define at least family. The flowers occur in the altitude of 4300 m and all literature I have reaches only about 2500 meters. So there can be some flowers which are not growing lower and that is why it is not described anywhere. At least I don’t know about such literature.)

Vojta (Vojtěch Holubec, holubec@vurv.cz): Akorát jsem se vrátil z Yunnanu v Číně, kde jsem v dešti lezl po horách 3 týdny. Monzun byl letos vydatný.  Na Pamíru jsem byl předloni a ke kytkám jsem tedy něco napsal. S českými názvy rostlin, které se u nás nevyskytují, je problém. A do anglických ekvivalentů bych už vůbec nešel.

(I just returned from Yunnan in China. I climbed the mountains in the rain for three weeks, the monsun was torpid this year.  I visited Pamir in 2006, so I was able to give some information about flowers. There is problem with the czech names of the plants which do not grow in Czech. And it would be very difficult to find ekvivalents in English.)

       

Classification of animals and plants

czech

latin

english

german

spanish

french

říše

regnum

kingdom

Reich

reino

règne

kmen

phyllum

phylum

Stamm

filo

phylum

oddělení

divisio

division

Abteilung

división

embranchement

třída

classis

class

Klasse

clase

classe

řád

ordo

order

Ordnung

orden

ordre

čeleď

familia

family

Familie

familia

famille

rod

genus

genus

Gattung

género

genre

druh

species

species

Art

especie

espèce


(Wikipedia.cz)

Main page Pamir