Chata Sciora - stránka chaty v němčině, on-line rezervace, průvodce na okolní vrcholy, nejsou tam ceny

 

Pizzo Cengalo 3370 m - SZ pilíř

 

překlady průvodců (Martin):

 

1. Průvodce Sudliches Bergell - půjčený z HS

2. oskenovaná stránka z průvodce - na stránkách Tomáše Starého a Robina Bauma (skica str. 243 - moje retuš)

Nejvyšší skalní útvar ve skupině. Rozsáhlý výhled, který sahá od Berniny k Monte Rose. Ohromné stěny směrem do Bondascatal skýtají velkolepé, velmi těžké výstupy a z jihu vedou velmi pěkné, náročné cesty.

č. 826 Z Capanna Gianetti západním hřebenem

WS (wenig schwierig, 2/7), skála II, 3,5 hod.

Vděčná cesta, normálka z Capanna Gianetti, 1866.

Z Capanna Gianetti na cestu č. 843 k sedlu (Colle) Cengalo. Nyní sledovat lámavý hřebínek, obejít první vyvýšení ze severu a dojít k malému sedlu, ke kterému se dá také dostat přímo přes ledovec cestou číslo 826. Dále přes sníh a suť k mužíku, pak travers pohodlným pásem na jižní stranu a obejít druhou markantní věž v hřebeni (P 3196). Nejprve po hřebeni, pak jižním úbočním přes skály a bloky zpět na hřeben, kde začíná sněhová čepice.  Po příkrém firnovém výšvihu, který je často zaledněný, se hřeben položí zpět. Pak již lehko na vrchol. Pozor na převěje.

826a Varianta

Je možné, hlavně když je dost sněhu, vystoupat k západnímu hřebenu malým kuloárem východně od prvního vyvýšení na hřebínku. Tento kuloár je často používán k sestupu. Přitom je třeba ke konci 20 m slanit přes skály.

Cesta č. 827 (č. 694) SZ pilíř-Cengalský pilíř

V+ VI-. 6-8 hodin,

Prvovýstup: Gaiser, Lehmann 15.7.1937

1 zimní výstup. Guiatti 23-26.12.1972

Velkolepý těžký výstup. Orientace ve stěně není vždy zcela snadná. Ve srovnání se slavnou severní stěnou Badile menší chyty a také častěji lezená volně. Ve spodní části hrany lámavá skála.

Přístup:

Od Capanna di Sciora nebo Capanna Sacs Furae po cestě mezi těmito chatami  (cesty č. 879/880) k Valdrec dal Cengal. Odtud západním směrem vystoupáme k úpatí pilíře. Přitom obcházíme předsunutou skalní hlavu (Felskopf), tak , že  na úpatí pilíře nastupujeme ze západu. Výstup začíná několik metrů vpravo u začátku kuloáru, pokud možno nad ledovcovou trhlinou.

Popis cesty:

Přes okrajovou trhlinu a pak lámavým terénem vzhůru kuloárem (1LD) do té doby než můžeme přejít vlevo na markantní polici na úpatí strmého výšvihu (4LD). Na levé straně vede vzhůru komín.. Komínem a krátkým zářezem 2LD k velké plotně. Přes ní horizontálně vlevo ke hraně (IV-V) a ke štandu (za hranou) za markantním skalním blokem kde začíná travou zarostlý kout. Jím 1 LD (V)(V-VI-) na stanoviště za bloky. Další lanovou délku přímo vzhůru po hraně (an der Kante) (po hraně ve spáře) k malé terase (V+).

pozn. - nyní se popisy liší a nejsem schopen vyrobit jejich průnik i když nejspíš popisují totéž

 1/ Nyní 1LD (III) vzhůru na suťový pás. Řadou spár a zářezů nejprve šikmo vlevo poté vpravo vzhůru  do blízkosti úzkého komína, který je tvořen odštípnutou plotnou. Těžce přes plotnu do komína a jím až k začátku zony ploten (V+). Nyní 80m vzhůru přes krásné plotny a desky (šupiny) (IV,V). Dále 1LD lehce držíce se vlevo k začátku dlouhého koutu, kterým 2LD (IV,V,H(=A0?)). Nad koutem začíná velký plotnový štít (?), který překonáme náročným lezením na tření (1LD), držíce se lehce vlevo

 2/ Odsud (2 LD, III-IV) vzhůru na stanoviště u plotny. 1 LD vzhůru a doprava. Za odštěpem a pod blokem zabočit ostře doleva zpět na hranu. (V+). Přes plotnu doleva do zářezu (V+) a tímto komínovým zářezem (V) vzhůru na stanoviště u bloků. Přímo vzhůru, poté doleva do zářezu (IV+). Zářezem vzhůru (IV) na pás s bloky. Odsud 40 m zářezem (IV+) na stanoviště u bloků. Doprava do zářezu a jím vzhůru na stanoviště na pásu. Plotnovitou stěnou přímo vzhůru (V-) na stanoviště u bloků. 1LD doleva a nahoru přes spárou (IV) ke spáře tvořené plotnou. Spárou ke HK(?), dtud doleva na hranu a po ní k dobrému stanovišti (V).

pozn. – a teď už jsem se našel

Dostaneme se tak ke hraně pilíře. Dále 4 LD pokud možno po hraně, pěkné lezení (IV-V) k úpatí posledního výšvihu na dobré stanoviště. Výšvih překonat vpravo krátkou spárou (IV). Dále 2 LD lehčeji po hřebeni na sněhové pole.

 

Co našel Láďa:

Odkazy v italštině

 

http://www.valdimello.it/asp/Showvia.asp?id=%7B5E725EAC-7870-4D83-A051-095A263018E8%7D 
je to o SZ pilíři, ale užitečný je snad jen špatně čitelný obrázek - fotka s vyznačenou cestou (moje retuš), kde jsou obtížnosti jednotlivých úseků
 
http://www.paolo-sonja.net/masino/carosel.html 
http://www.paolo-sonja.net/masino/incatr.html 
 
jsou to jiné cesty v oblasti
 
Předpovědi:
Počasí pro Švýcarsko  - anglicky, předpověď od Meteoswiss, hlavně obrázkové
Počasí pro Švýcarsko - německy, na stránkách elektronických novin Neue Zuercher Zeitung, producentem předpovědi je Meteoschweiz, čili stejná instituce 
jako u předchozích odkazů, spíše slovní popis

Vítr a bouřky pro německy mluvící Švýcarsko (Deutschschweiz) - německy, od Meteoschweiz

Počasí pro St. Moritz  - anglicky, na yahoo